×
×
กรรมวิธีการผลิต

เหมาไถยังคงยึดถือแนวทางการผลิตแบบดั้งเดิม เพื่อคงคุณภาพ และเอกลักษณ์พิเศษที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้


รายละเอียดเพิ่มเติม


Moutai Awards

1915 美国“巴拿马”国际博览会金奖
1915 Gold Award in 1915 American “Panama World’s Fair”
View

Moutai Awards

1985 法国巴黎国际美食及旅游委员会金桂叶奖
1985 Golden Laurel Leave Prize of International Food and Tourism Contest
View

Moutai Awards

1986 法国巴黎第十二届国际食品博览会金牌奖
1986 Gold Award of the 12 th International Food Fair in Paris, France 1986
View

Moutai Awards

1994 在纪念巴拿马万国博览会80周年国际名酒品评会上,茅台酒荣获纪特别金奖第一名
1994 No.1 in Special Gold Prize of (US) “Famous Liquor Appraisal in Commemoration of the 80 th Anniversary of Panama World’s Fair”
View
×

ติดต่อ